Långt tillbaka i tiden, för många hundra år sedan, vandrade Tengel den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till Satan. Han blev stamfader till Isfolket.

Tengel lovades jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i varje generation skulle gå i tjänst hos Djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen och de skulle besitta trolldomskrafter.

En gång skulle det födas en, som ägde större övernaturlig förmåga än världen skådat.

Förbannelsen skulle vila över ätten, tills man fann platsen, där Tengel den onde grävt ner kitteln han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade Mörkets Furste. Så säger legenden. Om den är sann, vet ingen.

Men en gång på 1500-talet föddes en drabbad ättling av Isfolket. Han försökte vända det onda till gott i stället, och kallades därför Tengel den gode. Det är om hans familj denna saga handlar.

Eller kanske den mest handlar om kvinnorna i hans ätt.

saganomisfolket

Välkomna_960x250